B 201, B 200

                                                                                          

                  4043-007B Pluh.ostří   450,- Kč                4043-008B Pluh.ostří na dláto   455,- Kč 

                        

                  4043-002 Dláto ostří   185,- Kč                      10170   Plaz střední   370,- Kč      

                          

                 10088 Vým.díl   450,- Kč                                     10175 Plaz zadní   405,- Kč                     

                            

                  52788 Zahrnovač   450,- Kč                         1112     Odhrnovačka B 200   1.400,- Kč

                      

                      10087   Odhrnovačka B 201    2.900,- Kč

                Šrouby:

                            Pluh.šroub M 10x35,10,9 G    5,- Kč 

                            Pluh.šroub M 10x40,10,9 G    6,- Kč 

                            Pluh.šroub M 12x34,10,9 G    9.- Kč