B 201, B 200

                                                                                          

                  4043-007B Pluh.ostří   420,- Kč                4043-008B Pluh.ostří na dláto   425,- Kč 

                        

                  4043-002 Dláto ostří   150,- Kč                      10170   Plaz střední   270,- Kč      

                          

                 10088 Vým.díl   290,- Kč                                     10175 Plaz zadní   305,- Kč                     

                            

                  52788 Zahrnovač   385,- Kč                         1112     Odhrnovačka B 200   1.590,- Kč

                      

                      10087   Odhrnovačka B 201    1.790,- Kč

                Šrouby:

                            Pluh.šroub M 10x35,10,9 G    4,- Kč 

                            Pluh.šroub M 10x40,10,9 G    5,- Kč 

                            Pluh.šroub M 12x34,10,9 G    7.- Kč