PHX

Materiál dílů borová ocel.Ceny bez DPH

4040-051 odhrnovačka PHX 35   1.295,- Kč                                                

4040-120 zahrnovač,límec PHX   367,- Kč                                                   

4040-038 výměnný díl   180,- Kč                                                                   

4030-019 plaz krátký   250,- Kč                                                                     

4032-016 plaz dlouhý   280,- Kč                                                                     

4043-007 ostří PHX 35   320,- Kč                                                                    

4043-007 ostří PHX 35 na dláto   325,- Kč                                                      

4043-002 dláto ostří   140,- Kč                                                                         

4040-019 slupice PHX   2.602,- Kč