Privat Roto

Materiál dílů borová ocel.Tvrdost 400 HB. Ceny bez DPH

4043-018 Ostří pravé   440,- Kč                                            

4043-019 Ostří levé   440,- Kč                                               

                                              

4043-018 Ostří pravé na dláto   445,- Kč                               

4043-002 Vým.dláto pravé        185,- Kč                                                                                                    

4040-169 Odhrnovačka pravá      1.400,- Kč                            

4040-170 Odhrnovačka levá          1.400,- Kč                           

4040-171 Vým.díl pravý   295,- Kč                                         

4040-172 Vým.díl levý     295,- Kč                                                

4032-016 Plaz pravý,dlouhý  480,- Kč                                  

4032-019 Plaz pravý,krátký   380,- Kč                                                                                      

4032-058 Plaz levý,dlouhý   480,- Kč                                   

4055-038 Plaz levý,krátký   380,-Kč                                     

4040-158 Křídlo odhrnovačky pravé    295,- Kč                    

4040-161 Křídlo odhrnovačky levé   295,- Kč                       

4055-004 Patka plazu pravá    550,- Kč                                      

4055-038 Patka plazu levá      550,- Kč 

                                                                                               

                                                                                               

4040-167 Zahrnovač pravý   430,- Kč                                                                                           

                                                                                                      

4040-168 Zahrnovač levý   430,- Kč                                                     

                                                      

Šrouby:

             M 12x35,10,9 G            7,- Kč

             M 12x40,10,9 G            7,5 Kč

             M 12x45,10,9 G            8,- Kč

             M 12x34,10,9 G            9,- Kč

             M 16x90,10,9 G          38,- Kč