Nesený vál cambridge.

Nesené a polonesené vály cambridge. Nejdůležitější částí válu cambridge jsou kola cambridge. Hladké kolo cambridge váží 16,5 kg.

Zubaté kolo cambridge váží 8,5 kg. Jsou z litiny a mají čtyři paprsky. Proto nedochází k praskání kol při najetí na kámen.              

Stamikr nabízí: vály cambridge

Jsou určeny na zpevnění a utužení půdy, rozrušování půdního škraloupu, drcení hrud, omezení vlivu větrné eroze, zajišťují optimální podmínky a vlhkost půdy.
Splňují nejvyšší požadavky zemědělců na povrchovou úpravu půdy. Jsou vyřešeny tak, aby stále kopírovaly terén a nerovnosti pozemku. Tím se dosahuje rovnoměrného zhutnění v celém záběru.
Skládání umožňuje bezpečný transport.
Kola válců jsou nasunuty na hřídeli a ta je uložena v  ložiscích.
 

Typ válů záběr hmotnost cca traktor
NESENÝ VÁL CAMBRIDGE 3 - hřídel a rám v celku 3 m 850 kg 40 - 50 kw
NESENÝ VÁL CAMBRIDGE 3,1 - rám skládaný 3,1 m 950 kg 40 - 50 kw
NESENÝ VÁL CAMBRIDGE 3,5- rám skládaný 3,5 m 1100 kg 40 - 50 kw

Přepravní poloha Vál CAMBRIDGE - rám skládaný Pracovní poloha Vál CAMBRIDGE - rám skládaný Vál CAMBRIDGE - rám v celku Vál CAMBRIDGE - rám v celku

 

Polonesený vál Cambridge

Jsou určeny na zpevnění a utužení půdy, rozrušování půdního škraloupu, drcení hrud, omezení vlivu větrné eroze, zajišťují optimální podmínky a vlhkost půdy. Splňují nejvyšší požadavky zemědělců na povrchovou úpravu půdy. Jsou vyřešeny tak, aby stále kopírovaly terén a nerovnosti pozemku. Tím se dosahuje rovnoměrného zhutnění v celém záběru. Hydraulické skládání umožňuje bezpečný transport. Základní provedení válců je se čtyřmi rychlospojkami pro čtyři tlakové vývody na traktoru. Pokud je traktor vybaven jenom dvěma tlakovými vývody, je nutné Cambridge vybavit hydraulickým rozvaděčem. (Nutno uvést v objednávce.) Kola válců jsou nasunuty na hřídeli a ta je uložena v  ložiscích.

Záběr 4,8 m a 6 m.

Typ válů záběr             hmotnost            cca traktor

POLONESENÝ VÁL CAMBRIDGE         

4,8 m 1950 kg 40 - 50 kw
POLONESENÝ VÁL CAMBRIDGE 6 m 2650 kg 50 - 70 kw

 

  Parametr

Jednotka

Veličina

3

3,1

3,5

4,8

6

Délka

mm

815

1700

1420

3350

3870

Šířka

mm

3130

2000

2350

2400

2810

Výška

mm

1040

1300

1300

1650

1650

Pracovní záběr

m

3

3,1

3,5

4,8

6

Hmotnost

kg

850

950

1100

1950

2650

 

POLONESENÝ VÁL CAMBRIDGE 9 m

 

Prodáváme kola Cambridge hladké,průměr 450 mm,zubaté průměr 470 mm pro hřídel průměr 50 mm.