Šrotovník na slámu.            

Stamikr nabízí:

 » Drtiče, rozebírače, šrotovníky

 
 

ŘEZACÍ ŠROTOVNÍK RS 750 a RS650

Stamikr nabízí:

Řezací šrotovník RS 750 a 650 je určen k řezání a drcení (šrotování) slámy pro výrobu pelet.
Řezací šrotovník RS 750 a 650 je také vhodný k řezání a drcení (šrotování) slámy na výrobu briket.

Dávkování slámy do komory šrotovníku se provádí ručně vidlemi.
Balíky se musí rozebrat vedle stroje. Odstraní se provazy (mohly by se namotat na rotor a třením založit požár) a sláma se vidlemi protřepe, aby se z ní odstranily kameny a tím se zamezilo jejich vniknutí do rotoru stroje, který by mohly poškodit, nebo jiskřením založit požár.
Vlastním důmyslným provedením rotoru řezacího šrotovníku, je sláma řezacími noži najemno pořezána, speciálními kladivy přes síta pošrotována a vynášecími lopatkami dopravována mimo šrotovník do vzdálenosti až 6m.
Síta šrotovníku, řezací nože a speciální kladiva jsou snadno vyměnitelná.Odklopením celé násypky s předním krytem, se dá rotor šrotovníku snadno vyčistit.
Pro kontrolu zatížení šrotovníku slouží obsluze digitální ampérmetr.
Cena je včetně elektroinstalace.

 

Technické údaje řezacího šrotovníku RS 750

El. příkon                                     15 kW
El. připojení                                 400V/25A
Hmotnost                                     245 kg
Průměr výstupní trubky             100 mm
Výkon řezání a šrotování do      200 - 900 kg/ hod.

 

Technické údaje řezacího šrotovníku RS 650

El. příkon                                     7,5 kW
El. připojení                                400V/25A
Hmotnost                                   195 kg
Průměr výstupní trubky             100 mm
Výkon řezání a šrotování do      200 - 500 kg/ hod.

 

Výkon řezání a šrotování značně závisí na druhu a vlhkosti slámy.

 

Drtič šrotovník RS 750 Drtič šrotovník RS 750

 ŘEZACÍ ŠROTOVNÍK RS 650  Drtič šrotovník RS 750 Samostatný ŘEZACÍ ŠROTOVNÍK RS 650